برندینگ مارکتینگ هلدینگ DBA

تخصص ها
................

دکتر حمید پازیار
.....................

من حمید پازیار متولد 1367/2/7 هستم ،کار حرفه ای خود را از 25 سالگی شروع کردم.پس از مشخص شدن وضعیت مشمول شدنم ،آغاز فعالیت حرفه ای من از مدیریت فروش در شعبات برند بالسا کلید خورد.بالسا برای من حکم همه چیز را داشت و بعد به صورت کوبرندینگ در برند هایی مانند زیتون ،درسا،و سرمایه گذاری حرفه ای در بازار فارکس در حال حیات بیزنسی هستم .رمز موفقیت من سرو صدا نکردن،نفر اول نبودن،و فراماسونی وار کار کردن و زندگی کردن میباشد.نقطه ضعف بنده کم خوابی زیاد،نقطه قوت:قدرت جذب بالا میباشد.

ثبت درخواست مشاوره

ثبت در خواست مشاوره

نام و نام خانوادگی

رسته ای که میخواهید مشاوره بگیرید را اعلام کنید